Лікарська таємниця: правомірність розголошення
Аналізуючи законодавство України, поняття «лікарська таємниця» - це сукупність відомостей про хворобу (діагноз, методи лікування, прогноз тощо), а також про сімейне та інтимне життя хворого, що стали відомими медичним і фармацевтичним працівникам у процесі лікування і не підлягають розголошенню. Кожен пацієнт має право на збереження особистої таємниці. Лікар, як і інші особи, які беруть участь у наданні медичної та фармацевтичної допомоги, зобов’язанні зберігати лікарську таємницю. Але чи у всіх випадках розголошення «лікарської таємниці» буде незаконним?
законодавство лікарська таємниця

На думку істориків медицини, поняття «лікарська таємниця» зародилося ще в Стародавній Індії, зазначаючи, що при обряді посвячення лікарям давали таке повчання: «Особливості сімейного устрою не повинні розголошуватися».

Основи законодавства України про охорону здоров’я забороняють розголошення відомостей про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну й сімейну сторони життя особи, за винятком випадків, встановлених законом. Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

Тобто інформацію про стан здоров’я конкретної людини не можна розголошувати без її згоди. Якщо ж говорити про малолітніх дітей (діти, віком до 14 років), ця інформація може розголошуватися лише батьками або законними представниками таких дітей, а щодо неповнолітніх дітей (діти, віком від 14 до 18 років) – з урахуванням їхньої згоди.

Лікар не має права повідомляти інформацію про стан здоров’я свого пацієнта або іншої особи, щодо якої інформація стала йому відома через його лікарську діяльність. У випадку відмови лікаря у наданні інформації про стан здоров’я конкретної особи – він діє в правовому полі і не перешкоджає законній професійній діяльності журналіста, не порушує вимог законодавства про інформацію. Водночас у Законі України «Про інформацію», а саме у ч. 4 ст. 21, вказано, що до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

  • про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей, зокрема епідемії, пандемії тощо;
  • про стан здоров'я населення, його медичне обслуговування, а також про соціально-демографічні показники;
  • про факти порушення прав і свобод людини;
  • інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

З цього випливає, що, якщо інформація стосується здоров’я не окремої особи, а населення загалом або значної групи осіб, вона не є інформацією з обмеженим доступом і не може бути утаємничена ані органами державної влади, органами місцевого самоврядування, ані іншими розпорядниками такої інформації.

Крім цього, ч. 1 ст. 29 Закону України «Про інформацію» дозволяє поширювати інформацію з обмеженим доступом, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб. Наприклад, інформація про здоров’я відомого актора може викликати цікавість суспільства, але не є предметом суспільного інтересу, тому що не містить у собі наслідків для всього суспільства загалом.

У ч. 2 ст. 32 та ч. 3 ст. 34 Конституції України передбачається, що лікарська таємниця може бути розголошена без згоди особи чи її законних представників в інтересах національної безпеки, економічного добробуту й прав людини та в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадянського порядку, а також з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету й неупередженості правосуддя. Тут можна згадати ситуацію з отруєнням Президента України, коли громадяни України стали свідками широкого громадського обговорення стану його здоров’я. При цьому і лікарі, й інші особи, які могли мати доступ до лікарської таємниці, розповідали не лише слідчим Генпрокуратури, але й журналістам особливості перебігу хвороби першої особи держави. У випадку звернення Президента України до суду про захист прав у зв’язку з розголошенням лікарської таємниці саме норми Конституції стали б контраргументом відповідачів.

facebook коментарі

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com