Жінок краще оперують жінки, а чоловіків — чоловіки?
Чи існує взаємозв'язок між статтю пацієнта та хірурга і на що він може впливати, дізнайтесь у статті.
жінки хірурги чоловіки хірурги

Оскільки жінки вже отримали доступ в операційну в якості оперуючих хірургів і це у багатьох країнах вважається (і має вважатись нормою), стало можливим проведення досліджень, присвячених взаємодії статі пацієнтів і хірургів обох статей. Цікавими є результати роботи, нещодавно опублікованої в JAMA Surgery, де вивчалась кореляція між статтю хірурга і пацієнта та результатами хірургічного втручання.

На думку вчених, стать оперуючого лікаря пов’язана з різними післяопераційними результатами, хоча механізм залишається неясним. Узгодження статі хірургів і пацієнтів може бути потенційним механізмом покращення наслідків лікування та перебігу післяопераційного періоду.

У цьому популяційному ретроспективному когортному дослідженні були проаналізовані дорослі пацієнти віком 18 років і старше, які проходили одну з 21 поширеної планової або невідкладної хірургічної процедури в Онтаріо, Канада, з 2007 по 2019 рік.

Серед 1 320 108 пацієнтів, прооперованих 2937 хірургами, 602 560 пацієнтів були з лікарем однієї статі (чоловік-хірург із пацієнтом-чоловіком, 509 634 особи; жінка-хірург із пацієнткою, 92 926 осіб), тоді як у 717 548 випадках пацієнт і лікар були різної статі. Всього 189 390 пацієнтів (14,9%) мали 1 або більше несприятливих післяопераційних наслідків (смерть, повторна госпіталізація або ускладнення протягом 30 днів після операції). Дані аналізу, проведеного у підгрупах «пацієнт-лікар», свідчать, що гірші результати були зареєстровані більшою мірою у випадках, коли жінок оперували чоловіки-хірурги (в порівнянні з випадками, коли жінок оперували жінки). Навпаки, у випадку з хірургинями і пацієнтами чоловічої статі така кореляція не була встановлена. Вчені наполягають на подальшому вивченні даного феномену для з’ясування механізму та можливих способів його корекції.

facebook коментарі

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com