Вазопресори: що і для чого
В невідкладній медицині дуже хвилюючим явищем є зниження тиску, а особливо шок. Для ведення даних станів використовуються вазопресори. В даній статті ознайомимось з їх різновидами, принципами дії та показаннями. Ця інформація розрахована на медичних спеціалістів.
лікування екстрена гіпотонія шок вазопресори

Вазопресори - препарати, що застосовуються в реаніматології та екстреній медицині, дією яких є  звуження судин (не завжди) та підвищення артеріального тиску. Для того, щоб їх призначати, лікарю необхідно проводити диференційну діагностику невідкладних станів та розуміти їх патологічну фізіологію, крім того слід знати різновиди вазопресорів, їх механізм дії та правильне дозування.

Джерело: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1074248414559838?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

Інопресори

Препарати з даної групи чинять вазопресорну дію (звуження судин), призводячи до збільшення постнавантаження серця, разом із інотропною дією (стимуляція скоротливості міокардіоцитів), тим самим збільшуючи серцевий викид і полегшуючи проштовхування крові звуженими судинами. Як результат - підвищення артеріального тиску і покращення перфузії.

 

Норадреналін

 • Переважно альфа-1 агоніст (вазокострикція).
 • Чинить менш виражену бета-1 агоністичну дію (позитивна інотропія).
 • Препарат першої лінії при кардіогенному та септичному шоках.
 • Початкова доза: 0.1 мкг/кг/хв.
 • Титрується в залежності від середнього артеріального тиску (САТ ≥65 мм рт. ст.).

 

Адреналін

 • Активно звʼязує альфа-1 рецептори.
 • Потужний бета-1 агоніст із деякою бета-2 агоністичною активністю (бронходилатація).
 • Препарат першої лінії лікування анафілаксії (навіть при незмінених гемодинамічних показниках).
 • В пуш-дозах показаний при розширених реанімаційних заходах.
 • Препарат другої-третьої лінії при септичному та кардіогенному шоках.
 • Здатний провокувати тахіаритмії.
 • Початкова доза залежить від клінічіної ситуації та становить 0.01 - 1 мкг/кг/хв.
 • Титрується в залежності від САТ.

 

Дофамін (допамін)

 • Дія дуже залежить від дозування та особливостей організму особи.
 • Доведено рандомізованими контрольованими дослідженнями підвищення смертності при його застосуванні при кардіогенному і септичному шоках.
 • Має побічні ендокринні ефекти.
 • Високий ризик некрозу тканин при екстравазації.
 • Початкова доза: 2 мкг/кг/хв.
 • Титрується в залежності від змін САТ, а не від очікуваного ефекту різних доз.

 

Чисті вазопресори

Чистими вони називаються тому, що препарати даної групи або не чинять кардіотонічну дію взагалі, або збуджують бета-1 рецептори незначно, і така дія є клінічно незначущою. Чи це добре? Як ми вже знаємо, вазоконстрикція спричиняє підвищення постнавантаження, а тому серцю необхідно працювати з більшою силою, щоб створити достатній серцевий викид. Для пацієнтів із адекватною роботою серця або/і тахікардією застосування таких препаратів може бути виправданим, але є свої особливості.

 

Фенилефрин (мезатон)

 • Чистий альфа-1 агоніст.
 • Показаний при адеватному серцевому викиду.
 • Застосовується в разі наявності протипоказів для використання норадреналіну.
 • Використовується у вигляді пуш-доз 50-200 мкг (ризик зниження серцевого викиду).
 • Для інфузії використовується початкова доза 1-2 мкг/кг/хв.
 • Титрується в залежності від САТ.

 

Вазопресин (терліпресин)

 • Стимулює V1-рецептори гладких мʼязів судин (вазоконстрикція) і V2-рецептори дистальних трубочок нирок (затримка води).
 • Препарат другої лінії при вазодилатаційному шоці.
 • Його застосування знижує необхідну для введення дозу норадреналіну.
 • Не рекомендовано вводити в периферичну вену, оскільки існує високий ризик некрозу при екстравазації.
 • Терапевтична доза 0.04 МО/хв. (0.1 мг ≈ 0.07 МО)
 • Дослідження показали, що дози, вищі за терапевтичні, були повʼязані з коронарною і мезентеріальною ішемією та некрозом шкіри.
 • Не титрується.

 

Інодилататори

Хоча ці препарати відносяться до вазопресорів, технічно вони такими не є, оскільки їх дія не спричиняє звуження судин. Дані препарати спричиняють інотропну дію, разом із вазодилатаційною (роширення судин), знижуючи постнавантаження.

 

Добутамін

 • Переважно бета-1 агоніст (інотропна дія).
 • Має мізерну альфа- та бета-2 активність (вазодилатаційна дія).
 • Існує ризик гіпотензії.
 • Здатний викликати тахіаритмії.
 • Застосовується при тяжкій серцевій недостатності та кардіогенному шоці без значної гіпотензії.
 • Не рекомендований для лікування септичного шоку, однак допустиме призначення разом із інопресорами.
 • Початкова доза 1-2 мкг/кг/хв.
 • Титрується в залежності від серцевого викиду або діурезу.

 

Мілринон

 • Інгібітор фосфодіестерази, збільшує вміст цАМФ (інотропна дія).
 • Викликає більшу вазодилатацію, порівняно із добутаміном.
 • Менший ризик виникнення тахіаритмій.
 • Використання обмежено для гіпотензивних пацієнтів.
 • Не зареєстрований в Україні.
 • Показаний для лікування медикаментозно рефрактерної серцевої недостатності, легеневої гіпертензії.
 • Початкова доза 0.25 - 0.5 мкг/кг/хв.
 • Тяжко титрувати через великий час напіввиведення.

 

Ізопротеренол

 • Чистий бета-агоніст.
 • Має виражену хронотропну дію (підвищення ЧСС).
 • Показаний при гіпотензії, що спричинена брадикардією.
 • Не зареєстрований в Україні.
 • Дуже коштовний (5 мл розчину коштує ≈ $600).
 • Титрується в залежності від ЧСС.

 

Висновки

 • Вазопресори показані при САТ <60 мм рт.ст.
 • Гіповолемія має бути скорегованою перед тим, як призначати вазопресори.
 • Вибір препарата залежить від підозрюваної етіології та життєвих показників.
 • Ускладнення при застосуванні вазопресорів включають дизритмії, гіпоперфузію кінцівок, нирок або кишківника, некроз шкіри при екстравазації та гіперглікемію.
facebook коментарі

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com