Артефакти чи метастази?
Більшість змін, що випадково знаходять в результаті променевого дослідження, є доброякісними. Однак інколи маленький вузлик на знімку може приховувати великі проблеми. Тому варто знати, що таке метастатичне ураження кісток і чому це створює стільки клопоту.
метастази онкологія кістки пухлина рентгенографія дослідження

Сьогодні променеве дослідження організму людини стало буденністю. Численні хвороби, травми та звичайна цікавість про стан свого здоров’я спонукають людей все частіше звертатися до радіодіагностів, які оперують численними методами, починаючи від звичайного рентгенівського апарату і закінчуючи позитронно-емісійним томографом. Однак часами, окрім причини актуальної хвороби, під час дослідження можна знайти і те, чого не шукали. Однією з таких випадкових знахідок можуть бути пухлинні метастази, що хоч і є відносно рідкісним явищем, але становлять значний виклик не тільки для пацієнта, але і для лікаря.

Процес метастазування полягає у розповсюдженні ракових клітин через кров і лімфу (а інколи й контактно, тобто через сусідні тканини) з місця, де вони вперше сформувалися (первинне вогнище), до вторинних осередків. Основними за частотою органами-мішенями для таких "відсівів" є легені, печінка та кістки. Особливим викликом для діагностів є останні - кісткові метастази, адже вони часто імітують доброякісні утворення або наслідки травми. Відсутність симптомів, або їх неспецифічність, також віддаляє лікаря від остаточної постановки діагнозу. Окрім того, сам факт такої знахідки змушує дати відповідь на низку питань перед постановкою остаточного діагнозу, таких як "Чи це доброякісна зміна чи злоякісна?", "Чи ця зміна є первинною, чи може вона походить з іншого органу?", "Якщо це метастаз, то де і як шукати первинне вогнище?" і ще багато інших.

Майже кожна злоякісна пухлина у пізніх стадіях хвороби супроводжується метастазування до того чи іншого органу. Серед онкологічних патологій, що супроводжуються метастазуванням до кісток, варто виділити наступні: 

  1. Рак легень, що супроводжуються вторинним ураженням кісток в 20-40% випадків.
  2. Рак простати - з метастатичним ураженням у майже 70% випадків у пацієнтів в термінальній стадії.
  3. Рак грудної залози, також з частим метастазуванням до скелету - майже 60%.
  4. Мієломна хвороба, при якій у 60% пацієнтів знаходять вторинні пухлинні зміни у кістках.

Виявити зміни в кістках в сучасних умовах є відносно простим завданням. Однак для того, аби ствердити наявність саме метастатичного процесу, самого тільки "знімку" не вистачить. Необхідно виявити первинне вогнище, за умови якщо воно не було діагностовано раніше, та лабораторно підтвердити наявність пухлинних клітин в кістковому утворі шляхом виконання біопсії, що полягає у видаленні частини новоутвору та його лабораторній оцінці. Варто взяти до увагу і те, що така знахідка не обов'язково має бути метастазом, тому діагностичні пошуки варто також спрямувати на виключення первинної пухлини кісток, низки доброякісних утворень (гемангіома, ліпома, остеоїдна остеома, остеофіти) та посттравматичних змін.

Як вже згадувалось, кісткові метастази часто тривалий час не викликають жодних симптомів, але інколи вони можуть спричиняти нехарактерні симптоми. Серед таких симптомів найчастішими є:

  • кістковий біль;
  • патологічні переломи, що виникають під впливом сили, що не зламала б здорову кістку;
  • неврологічні порушення, що пов’язані зі стисненням спинного мозку або периферійних нервів (характер таких порушень залежить від розташування метастазу).

На жаль, злоякісна пухлина, що супроводжується метастазуванням, зазвичай є невиліковною. Тому, поряд з лікуванням основної пухлини, лікування метастатичного ураження кісток є переважно симптоматичним: знеболення (переважно за допомогою наркотичних препаратів), відновлення функції та стабілізація кісток, рухова реабілітація пацієнтів, попередження потенціних неврологічних порушень. У рідкісних випадках є можливим хірургічне втручання, що може допомогти у боротьбі із симптомами, а у деяких хворих - контролювати поширення онкологічного процесу.

Хотілося б підкреслити важливість збереження онкологічної чуйності, яка полягає в необхідності припускати наявність онкологічного процесу в неоднозначних клінічних ситуаціях, адже вчасне виявлення є запорукою вдалого лікування.

facebook коментарі

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com
Яке лікування раку молочної залози ефективніше: разове опромінення чи звичайна променева терапія?
Для більшості жінок з раком молочної залози на ранніх стадіях одноразова доза таргетної променевої терапії, виконана під час хірургічної операції, є н...