Тератогенні ліки та дефекти розвитку плода
Протягом останніх десятиліть стало зрозуміло, що ліки, які отримує жінка під час вагітності, можуть мати шкідливий вплив на фізичний розвиток плода.
тератогенна дія ліків талідомід

Талідомід є добре описаним прикладом того, як, здавалося б, невинні ліки від ранкової нудоти, які продаються без рецепту, можуть призводити до невиношування вагітності та фізичних деформацій плода.

З 2015 року для кращої категоризації безпеки ліків FDA запроваджує Правило маркування ліків для вагітності та лактації (PLLR) замість попередніх маркувань «A, B, C, D, X».

Це правило вимагає, щоб маркування ліків включало короткий опис ризиків використання препарату під час вагітності та годування грудьми, обговорення даних, що це підтверджують, та наявність актуальної інформації, яка допоможе лікарям приймати рішення щодо призначення або скасування лікарських засобів та під час вагітності та годування грудьми.

Зміни правила маркування препаратів
Джерело: www.fda.gov

 

Гестаційний вік ембріона на момент впливу медикаментів є визначальним фактором для характеру дефекту, що робить перший триместр, період органогенезу, найбільш небезпечним періодом для виникнення значних вад розвитку.

Отже, яких препаратів варто уникати під час вагітності?

Неврологічні препарати

Ліки для лікування неврологічних захворювань належать до ліків з найвищим тератогенним потенціалом. Однією з категорій препаратів, які найчастіше призначають вагітним жінкам, є протиепілептичні препарати (ПЕП), які використовуються в основному для запобігання судом, а також для лікування невропатичного болю, мігрені та психічних розладів.

ПЕП у низьких дозах можуть викликати когнітивні дефекти, а у більш високих дозах — спричиняти структурні вади розвитку плода.

Літій — Якщо можливо, слід уникати прийому літію під час вагітності, особливо в 1 триместрі, оскільки він може викликати аномалію розвитку серця, що називається аномалією Ебштейна. Усі жінки, які приймають літій, повинні пройти УЗД та ехокардіографію плода на 18-20 тижні вагітності.

Фенобарбітал, індуктор генів CYP450 2B і 3A, на молекулярному рівні виробляє вільні радикали і викликає трансверсію основ ДНК, що проявляється порушенням росту, моторного розвитку та смертності плода.

Вальпроат становить більшу тератогенну загрозу порівняно з іншими ПЕП і потенційно може мати негативний вплив на розвиток плода. Цей препарат може призвести до серцевих аномалій, дефектів нервової трубки, переважно spina bifida та затримки розвитку, а також викликати фетальний вальпроатний синдром, рідкісний клінічний стан, що складається з характерних дисморфізмів — аномалій кінцівок, розщелини піднебіння/губи та дефектів сечовивідних шляхів.

Карбамазепін використовується для лікування епілепсії та біполярного розладу під час вагітності. Карбамазепін метаболізується в карбамазепін-10, 11-епоксид, речовину, яка пошкоджує ДНК і може призводити до черепно-лицевих дефектів, інтелектуальних порушень та затримки росту.

Ламотриджин, новий протиепілептичний препарат, був визнаний найбезпечнішим стабілізатором настрою під час вагітності, хоча він несе підвищений ризик розвитку лицьових вад у плодів, особливо лицьової щілини. Коли плід зазнає внутрішньоутробного впливу фенітоїну, це збільшує ризик розвитку фетального фенітоїнового синдрому (FHS), що характеризується порушенням росту, розумовою відсталістю, монголоїдними складками, гіпертелоризмом і коротким носом із вигнутими ніздрями.

Топірамат є препаратом, який використовується для лікування епілепсії та мігрені, і він був пов’язаний із гіпоспадією та незарощенням щілин ротової порожнини у новонароджених, особливо у вагітних жінок, які отримували вищі дози.

Антибіотики

Пеніциліни, еритроміцин і цефалоспорини є безпечними. Антибіотиками, яких слід уникати під час вагітності, є стрептоміцин, тетрацикліни у 3-му триместрі та триметоприм, який перешкоджає метаболізму фолатів, тому його слід уникати в 1-му триместрі. Антибіотики є одними з найчастіше призначених ліків під час вагітності та лактації, тому лікарі повинні бути уважними до дози та типу препарату, що призначається вагітним жінкам, через фармакокінетичні зміни протягом цього періоду та потенційну шкоду, яку вони можуть завдати плоду.

Хлорамфенікол є бактеріостатичним препаратом, який зв’язується з 50-ми субодиницями прокаріотичних рибосом і, таким чином, перешкоджає синтезу білка. Згідно з наявними даними щодо токсичності хлорамфеніколу для плодів та новонароджених, існує потенційна небезпека пригнічення функції кісткового мозку прямо пропорційно дозі. Крім того, він може призвести до розвитку «сірого синдрому», що характеризується розширенням живота, блювотою, гіпотермією, ціанозом і сірим кольором шкіри дитини. Цей синдром має високу поширеність серед недоношених дітей через їхню знижену здатність до метаболізму хлорамфеніколу.

Тетрацикліни та фторхінолони є категоріями препаратів, яких слід уникати під час вагітності.

Фторхінолони пригнічують синтез ДНК і можуть призводити до агенезії органів або навіть до канцерогенезу у плода. Дослідження на тваринах показали, що вони викликають пошкодження суглобового хряща. У подальших дослідженнях, проведених на ембріональних тканинах плода, in vitro фторхінолони спричиняли порушення розвитку кінцівок.

Тетрацикліни, бактеріостатична група протимікробних засобів, які зв’язуються з 30S рибосомною субодиницею, протипоказані під час вагітності бо можуть призводити до некрозу печінки, дефектів кісток і зубів. Вони можуть утворювати комплекс з кальцієм і призводити до зміни кольору кісток і зубів. Крім того, у високих дозах тетрацикліни пригнічують ріст кісток та викликають гіпоплазію зубної емалі.

Протигрибкові засоби

Флуконазол у дозах, що перевищують 400 мг на добу або вище, викликає клінічні прояви, подібні до синдрому Антлі-Бікслера: краніосиностоз, гіпоплазія кісток обличчя та хоанальний стеноз.

Антикоагулянти

Похідні кумарину, наприклад, варфарин, є антагоністами вітаміну К і пригнічують γ-карбоксилювання залишків глутамілу, знижуючи здатність зв’язувати білки з кальцієм. Це гальмування під час внутрішньоутробного розвитку може призводити до розвитку аномалій скелета, гіпоплазії носа. Залежно від тяжкості гіпоплазії носа також може бути присутньою атрезія або стеноз хоан, що може призвести до проблем з диханням і годуванням. Вади розвитку центральної нервової системи також можуть виникнути при введенні кумаринових антикоагулянтів, оскільки вони проникають через плаценту, пригнічують фактори згортання, і головним чином викликають внутрішньочерепний крововилив. Ризик вроджених вад, пов’язаних із фетальним варфариновим синдромом (FWS), особливо високий протягом 6-9 тижнів вагітності.

Антитиреоїдні препарати

Під час вагітності гіпертиреоз у матері все ще лікується антитиреоїдними препаратами.

Пропілтіоурацил, метимазол і карбімазол. Застосування цих засобів було пов’язано з двома значними тератогенними ефектами на плід: аплазія шкіри та атрезія хоан/стравоходу, але дані залишаються дискусійними.

Вітамін А

Вітамін А у великих дозах також може бути тератогенним. Вагітна жінка може отримувати надмірну кількість вітаміну А із їжею або з харчових добавок і препаратів, що містять ретиноїди. Високі дози вітаміну А у вагітних щурів викликали дефекти нервової трубки, наприклад, екзенцефалію, розщеплення хребта з менінгоцеле, гідроцефалію, вади розвитку очей і розщеплення піднебіння. У людей він також може спричинити порушення розвитку тимусу та вади серцево-судинної системи, такі як гіпоплазія аорти та транспозиція магістральних судин.

Гормональні препарати

Діетилстилбестрол (DES) — це синтетичний естрогенний препарат. DES призначали вагітним протягом трьох десятиліть для запобігання невиношування вагітності. Пізніше дослідження показали, що він потенційно може бути канцерогеном або навіть тератогеном. У жінок, які піддалися внутрішньоутробному впливу DES, розвинулася світлоклітинна аденокарцинома піхви та шийки матки та структурні аномалії в статевих шляхах. Крім того, у синів жінок, які отримували препарат під час вагітності, виник ряд аномалій статевих шляхів. DES має нижчу спорідненість до зв’язування з глобуліном, що зв’язує статеві гормони, ніж естрадіол, тому він може легко проникати через плаценту.

Препарати, що застосовуються при гіпертонічній хворобі та ІХС

Інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ) відносно безпечні в першому триместрі, але можуть викликати значні проблеми, такі як аплазія ниркових канальців і затримка внутрішньоутробного росту у плода, якщо їх приймати у 2-му та 3-му триместрі. Статини є тератогенними і в ідеалі їх слід припинити щонайменше за 3 місяці до зачаття.

Алкоголь

Фетальний алкогольний синдром спостерігається у дітей, народжених від матерів, які вживають надмірну кількість алкоголю. Для алкоголю неможливо визначити безпечну порогову кількість, тому вживання його під час вагітності заборонене в будь-якому об'ємі.

Фітотерапія

Інформації про безпеку вживання рослинних препаратів під час вагітності мало, тому їх слід уникати.

Призначення ліків для вагітних вимагає особливої уваги та тісної співпраці з лікарями, щоб запобігти будь-яким шкідливим впливам як для матері, так і для плода. Беручи до уваги катастрофічні наслідки талідоміду, лікарі повинні бути досить обережними при призначенні будь-яких препаратів вагітним жінкам і знати сучасні дані про безпеку ліків під час вагітності.

facebook коментарі

Громадська організація INgenius – україномовна медична платформа, що пропагує доказову медицину серед спільноти лікарів в Україні з 2016 року. Наша команда створила відкриту базу з перекладених протоколів лікування, аналітичних статей про достовірні методи лікування та розбори фуфломіцинів. Також ми організовуємо на високому рівні події для медиків. 

Якщо Ви хочете ще більше доказового україномовного контенту, цікавіших експериментів та практичних заходів, підтримайте нас за допомогою донатів!

Зібрані кошти будуть витрачені на: 
- технічне забезпечення сайту;
- щомісячний платіж за платформи такі як ZOOM, telegram і т.д.;
- оплату дизайнера;
- безкоштовні заходи;
- рекламу.

Кожний Ваш внесок - це вклад у майбутнє не тільки наше як платформи, але й також у прогресивний розвиток доказової медицини в України.
Revolution in you!

Допоможіть нам залишатися з вами

Кожний Ваш внесок - це вклад у майбутнє не тільки наше як платформи, але й також у прогресивний розвиток доказової медицини в України.
Revolution in you!

Зворотній зв’язок
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com
Неактивні інгредієнти в таблетках та капсулах можуть викликати побічні алергічні реакції
Неактивні інгредієнти — це речовини, які додаються до рецептури таблеток, але не призначаються або не передбачають прямого біологічного чи терапевтичн...
Sophia Zhurba
14 грудня 2019