Раціональне використання антибіотиків — рухаємося до світових стандартів!
12 September
Розглянемо нещодавнє оновлення "Стандарту раціонального застосування антибактеріальних та протигрибкових препаратів з лікувальною та профілактичною метою" та основні принципи боротьби з антибіотикорезистентністю, закладені в Стандарті.
антибіотики антибіотикорезистентність стандарт антибіотикотерапія гайдлайн

Трохи більше як рік тому в Україні нарешті стартувала реформа, спрямована на раціоналізацію антибактеріальної терапії, а отже і на подолання антибіотикорезистентності - однією із найактуальніших глобальних загроз життю людини, внаслідок якої щорічно помирає понад мільйон осіб.

В Україні для подолання антибіотикорезистентності було зроблено ще один важливий крок: 23 серпня 2023 року наказом Міністерства Охорони здоров’я України №1513 було затверджено Стандарт медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних та антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» та відповідно визнано таким, що втратив чинність, попередній наказ від 18 травня 2022 року №823.

Документ спрямований на «керівників закладів охорони здоров’я, які надають первинну (амбулаторно-поліклінічну) та спеціалізовану (стаціонарну) медичну допомогу, їхніх заступників, клінічних фармацевтів, фармацевтів та лікарів різних спеціальностей, що залучені до призначення антибактеріальних і антифунгальних препаратів».

Як і попередня версія Стандарт «встановлює загальні вимоги до призначення, коригування і припинення антибактеріальної / антифунгальної терапії в закладах охорони здоров’я та фізичними особами-підприємцями, що забезпечують медичне обслуговування населення відповідної території, з метою попередження і зниження поширеності інфекційних хвороб, викликаних мікроорганізмами з резистентністю».

Принципи антибактеріальної терапії, висвітлені у документі

Загалом Стандарт містить інформацію про принципи раціонального призначення антибіотиків та про заходи, спрямовані на зменшення нераціонального їх використання.

До прикладу, однією з рекомендацій є відмова від призначення ванкоміцину при інфекціях, спричинених метицилін-чутливими штамами золотистих стафілококів (MSSA). 

Також, згідно Стандарту, не є бажаним використання цефалоспоринів ІІІ покоління для емпіричної антибіотикотерапії інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД) та рутинне призначення з метою емпіричної антибіотикотерапії комбінації респіраторних фторхінолонів з макролідами (напр. моксифлоксацину або левофлоксацину з азитроміцином).

Крім того, не рекомендується «поєднувати два β-лактамні антибактеріальні препарати» (цефалоспорини III/IV покоління з карбапенемами або з інгібіторзахищеними пеніцилінами).

Також у документі присутні розділи щодо обмеження та регуляції використання певних антибактеріальних препаратів у ЗОЗ, які надають медичну допомогу вторинного та третинного рівня. Зокрема, їх поєднання та застосування при певних захворюваннях/станах. 

На додаток, у Стандарті прописані вказівки про призначення антифунгальної терапії та з приводу контролю за побічними реакціями.

Порівняно з документом від 18.05.2022 року Стандарт містить нові уточнення, а також має розділ «Індикатори якості медичної допомоги», у якому фактично означені цільові рівні раціональності використання антибактеріальних препаратів на різних ланках медичної допомоги.

facebook коментарі

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com