Колхіцин - новий спосіб лікування COVID-19
Колхіцин, протизапальний препарат, може бути перспективним засобом для лікування COVID-19.
колхіцин ковід коронавірус

 У рандомізованому відкритому дослідженні GRECCO-19 вчені вивчали вплив колхіцину як ад’ювантної терапії у хворих із коронавірусною інфекцією протягом 3 тижнів.

 Основні кінцеві показники включали максимальний рівень серцевого тропоніну з високою чутливістю; час, за який С-реактивний білок (СРБ) зросте більше ніж втричі за верхню контрольню межу; і час до погіршення на 2 бали за 7-бальною шкалою оцінки клінічного статусу. Також дослідники оцінювали відсоток учасників, яким необхідна ШВЛ, загальну смертність, а також кількість, тип, тяжкість та серйозність несприятливих подій.

 Вони встановили, що у пацієнтів, які отримували колхіцин, настало певне клінічне покращення, хоча істотних відмінностей між контрольною та піддослідною групами за серцевими та запальними біомаркерами не було. Також середня тривалість лікування в осіб із контрольної групи була меншою на один день.

 Науковці пояснили, що, хоча у роботі не були безпосередньо оцінені механізми дії колхіцину, уся суть криється в його протизапальних властивостях у поєднанні з антитромбогенним ефектом, який дійсно спостерігався у пацієнтів.

 Дослідження було опубліковане в Інтернеті 24 червня в JAMA Network Open.

Автор ілюстрації: Михайло Сидоренко

 

facebook коментарі
Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Thank you for choosing to help us with a voluntary donation.

 

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com