Антитромботична терапія при COVID-19
11 February
Основні принципи антитромботичної терапії коронавірусної інфекції
INcovid коронавірус пандемія COVID_19 лікуваннякоронавірусноїінфекції

Захворювання спричинене SARS-CoV-2 пов’язане із розвитком запальних процесів та вищим ризиком тромбоутворення. У хворих може спостерігатись підвищення рівня фібрину, продуктів розпаду фібрину, фібриногену та Д-димеру. А зростання цих показників пов’язане із гіршим клінічним прогнозом.

У статті про лікування COVID-19 ми вже коротко згадували про антикоагулянтну терапію, а у цій публікації розглянемо цю тему детальніше.

Читайте також: Реабілітація після COVID-19

Лабораторне тестування

 • Отож Національний інститут охорони здоров'я США у своїх рекомендаціях вказує на відсутність необхідності рутинного визначення маркерів коагуляції у пацієнтів, які не були госпіталізованими (Д-димер, протромбіновий час, фібриноген, тромбоцити). Хоча й існує зв’язок між цими показниками та погіршенням клінічного перебігу захворювання, проте кількість даних щодо їх використання для визначення ризику венозного тромбоемболізму (ВТЕ) є недостатньою (у безсимптомних хворих та хворих із легкими перебігом COVID-19).
 • Водночас ці параметри рутинно тестують серед госпіталізованих хворих, проте дані, що підтримують або спростовують необхідність цих лабораторних обстежень, є недостатніми.

При виборі антитромботичної терапії завжди варто оцінювати можливу взаємодію препаратів. У госпіталізованих, критичних пацієнтів перевагу слід надавати нефракціонованому або низькомолекулярному гепарину. У порівнянні із оральними антикоагулянтами ці препарати характеризуються коротшим часом напіввиведення, можливістю внутрішньовенного або підшкірного введення, а також меншою частотою взаємодій з іншими препаратами.

Пацієнти, що тривало приймають антикоагулянтну та/або антитромбоцитарну терапії

 • Хворі з COVID-19, що перебувають на лікуванні вдома та постійно приймають варфарин у зв’язку із супутніми захворюваннями, можуть потребувати тимчасової заміни цього препарату на прямий оральний антикоагулянт через неможливість контролю міжнародного нормалізованого відношення (МНВ). Пацієнтки, що годують грудьми, з механічними серцевими клапанами, шлуночковими допоміжними пристроями та клапанною фібриляцією передсердь (фібриляція передсердь з помірним або важким мітральним стенозом або механічним серцевим клапаном) повинні продовжувати терапію варфарином.
 • Усі ж госпіталізовані хворі повинні продовжувати антитромботичну терапію, яка може бути перервана у випадку виникнення протипоказань.

Хворі з COVID-19, що не потребують госпіталізації

 • Не варто починати антикоагулянтну та/або антитромбоцитарну терапії, якщо немає інших показань.

Госпіталізовані хворі з COVID-19

 • Госпіталізовані невагітні дорослі з COVID-19 повинні отримувати профілактичну дозу антикоагулянтів.
 • Коли діагностична візуалізація неможлива, пацієнтам із COVID-19, у яких трапляється тромбоемболічна подія або у яких існує підозра на тромбоемболічну хворобу, слід призначити терапевтичні дози антикоагулянтної терапії.
 • Пацієнти з COVID-19, яким потрібна екстракорпоральна мембранна оксигенація або безперервна нирково-замісна терапія, або які мають тромбоз катетерів або екстракорпоральних фільтрів, повинні отримувати антитромботичну терапію відповідно до стандартних інституційних протоколів для пацієнтів без COVID-19.

Госпіталізовані діти з COVID-19

 • Для госпіталізованих дітей з COVID-19 показання для профілактики ВТЕ повинні бути такими ж, як і для дітей без COVID-19.

Хворі з COVID-19, виписані з лікарні

 • Профілактика ВТЕ у хворих з COVID-19 після виписки з лікарні не рекомендується.
 • Продовження антикоагулянтної терапії після виписки з лікарні можна розглянути у пацієнтів, які мають низький ризик кровотечі та високий ризик ВТЕ.

Важливі факти щодо вагітності та грудного вигодовування

У зв’язку із тим, що вагітність характеризується гіперкоагуляцією, ризик тромбоемболії є вищим серед вагітних жінок у порівнянні з не вагітними.

 • Якщо антитромботична терапія була призначена під час вагітності до діагностування COVID-19, то таке лікування слід продовжити.
 • Госпіталізованим вагітним із важким перебігом COVID-19 рекомендована антикоагулянтна терапія за відсутності протипоказань.
 • Рутинна профілатика ВТЕ для вагітних з COVID-19 після виписки з лікарні не рекомендована.
 • Нефракціонований гепарин, низькомолекулярний гепарин та варфарин не накопичуються у грудному молоці та не спричиняють антикоагулянтного ефекту у новонародженого, а тому можуть використовуватись у жінок з/без COVID-19 під час лактації, що потребують профілактики або лікування ВТЕ. Водночас застосування прямих оральних антикоагулятів не рекомендується у зв’язку із недостатністю даних щодо їх безпеки у цієї категорії пацієнтів.

Що стосується застосування аспірину, то мета-аналіз, опублікований в The American Journal of Cardiology виявив, що немає асоціації між застосуванням аспірину та летальністю у хворих з COVID-19 (протективний ефект відсутній). Проте автори також наголошують, що необхідні додаткові дослідження для підтвердження цієї знахідки.

Інформаційна кампанія проходить за підтримки фонду Відродження

facebook коментарі
Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com